Kin Ki Utsuri
Watch Video

Kin Ki Utsuri

Breeder: Yamazaki
Code: EXK-K159
Size: 39cm
Age: Nisai
Gender: Unknown
Single1+
£295.00 / each

Order Quantity

Product available
© 2020 Exclusively Koi